Regler for konkurrencen

1. Arrangør:
Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A, 00700 Helsingfors, Finland
CVR nr. 2501559-1

2. Lov til at deltage:
Konkurrencen er åben for fysiske personer, der er fyldt 18 år og bosat i Finland, Sverige, Norge eller Danmark. Arrangørens medarbejdere og andre, der har været med til at lave kampagnen, samt deres familiemedlemmer, må dog ikke deltage i konkurrencen.

3. Konkurrencens varighed:
Det er muligt at deltage i konkurrencen fra den 01.11.2023 til den 30.06.2024. Arrangøren er ikke ansvarlig for, hvis IT-problemer eventuelt forhindrer din deltagelse.

4. Deltagelse i konkurrencen:
Det er muligt at deltage i konkurrencen på nettet på adresserne www.secretofappenzeller.com ved at udfylde konkurrenceformularen med kontaktoplysninger (navn og e-mail). Konkurrenen er hverken sponsoreret, anbefalet eller arrangeret af Facebook. Deltageren giver sine kontaktdata til Arrangøren til brug i forbindelse med konkurrencen, ikke til Facebook.

5. Gevinster:
Som præmie i konkurrencen udtrækkes en 6 kg Appenzeller-skive af den kvalitet, som vinderen har valgt, blandt alle deltagere. Præmien kan ikke ombyttes, overføres til en anden person eller konverteres til penge.

6. Meddelelse til vinderen og modtagelse af gevinsten:
Konkurrencens arrangør vil tage kontakt til vinderen på den e-mail, vedkommende har angivet. Hvis det ikke lykkes at få kontakt, eller hvis gevinsten bliver returneret til Arrangøren på grund af fejlagtige kontaktoplysninger eller andre leveranceforhindringer, eller hvis det kommer frem, at vinderen har handlet i strid med disse regler eller loven, eller hvis det ikke lykkes at komme i kontakt med vinderen inden for to uger fra lodtrækningen, udtrækkes der en ny vinder. Arrangøren har ret til at fjerne deltagere, som forsøger at misbruge konkurrencen med henblik på at ændre på lodtrækningens resultat eller odds.

7. Arrangørens ansvar:
Vinderen fritager Arrangøren for alt ansvar og alle omkostninger, som kan opstå ved deltagelse i konkurrencen eller modtagelse eller anvendelse af gevinsten. Denne fritagelse af ansvar svækker dog ikke forbrugerens rettigheder, fastsat i lov om forbrugerbeskyttelse. Arrangørens ansvar i forhold til deltagerne er begrænset til antallet og værdien af konkurrencens gevinster. Vinderen påtager sig alle øvrige omkostninger i forbindelse med accept eller modtagelse af gevinsten. Gevinsten kan ikke veksles til kontanter eller byttes til et andet produkt. Ved at deltage i konkurrencen binder deltageren sig til at følge disse konkurrenceregler og Arrrangørens beslutninger. Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre reglerne ved at meddele herom på konkurrencens hjemmeside.

8. Håndtering og anvendelse af personoplysninger ved direkte markedsføring:
Den e-mail, som deltageren angiver, vil kun blive brugt til at komme i kontakt med vinderen, såfremt vinderen har takket nej til at modtage direkte markedsføring. Arrangøren har ret til at offentliggøre fornavn, efternavn og hjemby på Arrangørens Facebook- og hjemmeside.

9. Immaterielle rettigheder:
Arrangøren må bruge det indhold, der bliver indsendt til konkurrencen, til markedsføring og har ret til at redigere dette.